How-To

Download den seneste udgave af operationslisten (kan findes her). Gem excel arket et sted hvor I nemt har adgang til det i løbet af jeres arbejdsdag. F.eks. et USB stik, jeres personlige netværksdrev el. online tjeneste som f.eks. OneDrive hvis i bruger Office365.

Start med at overskrive den første linie med jeres første operation. Hent evt. “dummy” listen således at I kan se hvordan arket kommer til at se ud i udfyldt stand. Arket vil guide mht. indastning når I markerer hver celle i den første række. Vær særligt opmærksomme på ikke at udfylde de felter der automatisk bliver udfyldt, da I herved vil slette “koden”. Felterne “Speciale” og “Sted” skal dog udfyldes manuelt første gang, for ved efterfølgende operationer at blive automatisk udfyldt.

Indtastning af Operationer

 1. Dato: Indtast dato i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ alt. benyt Ctrl + “;” for dags dago. Nummeret til venstre udfyldes automatisk (obligatorisk)
 2. Speciale: Udfyld manuelt første gang og ved ændring. Feltet vil herefter automatisk blive udfyldt udfra jeres seneste indtastning. (valgfrit)
 3. Sted: Udfyld manuelt første gang og ved ændring. Feltet vil herefter automatisk blive udfyldt udfra jeres seneste indtastning. (valgfrit)
 4. Person nr.: Vælg om I vil skrive CPR nr. ind til senere opslag. NB: Data Lovgivning (Valgfrit)
 5. Diagnosekode: Indtast den primære (A) diagnosekode for indgrebet. (Valgfrit)
 6. Diagnose: Bliver automatisk udfyldt hvis diagnosekoden genkendes, dog kun én kode. Hentes fra fanebladet SKS Koder.
 7. OP Koder: Indtast alle koder for indbrebet med store bogstaver. Adskil med mellemrum + tegn; f.eks. “KQCE10 + KQCE10”. (obligatorisk)
 8. Indgreb: Dette bliver automatisk udfyldt hvis OP koden genkendes, dog kun én kode. Bruges ikke ifm. optælling af operationer. (valgfrit)
 9. Rolle: Indtast jeres rolle som enten “Assistent”, “Operatør” el. “Supervisor” el. benyt Alt + pil-ned for at vælge fra rullemenuen. (obligatorisk)
 10. Superviseret:Indtast om indgrebet var superviseret, som “JA” el. “NEJ” el. benyt Alt + pil-ned for at vælge fra rullemenuen. (obligatorisk)
 11. Initialer:Indtast initialer på evt. øvrige deltagere, hovedoperatører, supervisorer, kirurger, afhængigt af sitationen. (valgfrit)
 12. Noter:Indtast evt. en kommentar, f.eks. “Mastopeksi, husk billede ved opfølgning” etc. (valgfrit)

Hoveduddannelse

På fanebladene “På”, “Over” og “Væsentligt Over” som I kan skifte til nederst i programmet, kan i finde en samlet oversigt over jeres optalte indgreb
(operationskoder) inddelt efter niveau og rolle . Skemaet indeholder de nyeste officielle ark fra DSPR som uddannelsesansvarlig overlæge skal underskrive efter endt ansættelse, til brug ved ansøgning om hoveduddannelse.

Listen gennemgår “OP Kode” feltet på det første faneblad og tæller antallet hver OP kode. F.eks. vil “KQCE10 + KQCE10” blive talt som 2 excision på OE og “KQCE10 + KQCE10 + KQCE10” vil blive talt som 3 x excision på OE.

Listen skelner til den rolle som i angiver for operationen. For de operationer hvor jeres rolle er “Operatør”, optælles superviserede og ikke superviserede indgreb separat. De operationer hvor jeres rolle var “Supervisor” tælles selvstændigt. Assisterede ingreb bliver ikke talt med på arket.

Oversigt

Til højre for Hoveduddannelses fanebladet ligger Oversigt, der indeholder den opsummering af operationer blev indført i foråret 2018 som en del af HU ansøgningen. Fanebladet indeholder ligeledes en graf der fremstiller det højeste niveau pr. given procedure over tid. NB: Grafen tæller operationer og IKKE koder, hvorfor en operation hvor der er registreret 2 koder som er “Væsentligt over niveau”, kun vil tælle som 1 data punkt på denne graf.