Operationslisten

Listen er lavet for at lette det store arbejde der ofte opstår ved slutningen af en ansættelse når en yngre læge skal forsøge ud fra div. noter, skemaer og evt. udtræk fra IT systemer at generere en operationsliste til godkendelse ved den uddannelsesansvarlige overlæge.

Listen er tiltænkt som hjælp til de der løbende vil holde en oversigt over deres operationer og til de der skal til at søge hoveduddannelse og skal bruge for en skabelon til indtastning af operationerne . Listen genererer automatisk ud fra de indtastede operationer, de skemaer der skal bruges ved ansøgning om hoveduddannelse. Læs mere om brug af operationslisten i guiden på denne hjemmeside under How-To.

Nyeste udgave af Operationslisten

Plastikkirurgisk Operationsliste v0.6 (29.04.2020) – NB: På Internet Explorer, højre-klik og vælg “Gem destination som..”
Plastikkirurgisk Operationsliste v0.6 med dummy operationer (29.04.2020)

Tidligere udgaver

Plastikkirurgisk Operationsliste v0.5 (26.12.2018)
Plastikkirurgisk Operationsliste v0.4 (29.09.2018)
Plastikkirurgisk Operationsliste v0.3 (09.08.2018)
Plastikkirurgisk Operationsliste v0.2 (10.05.2018)
Plastikkirurgisk Operationsliste v0.1 (09.03.2018)

Redigeringshistorik

Udg.ÆndringerUdgivet
v0.1Oprettet, sendt til beta-test plastikkirurgisk afd. HeH09.03.2018
v0.2Autofill: Nr, Speciale og Sted. Ændret: “Rolle”. Tilføjet samlet operations-oversigt iht. ny HU OP-liste foråret 2018.10.05.2018
v0.3Tilføjet “KPJD99C”, “Excision af sentinel node fra anden lokalisation” til operationer “Over niveau”. Valideret indtastning under “Rolle” (Assistant, Operatør, Supervisor). Valideret indtastning under “Superviseret” (JA, NEJ). Hentet og integreret SKS Database for hhv. Diagnosekoder (D-koder) og Operationskoder (K-koder), forlænget auto-indtastning af “Nr.”, “Speciale” og “Sted” til 1000.09.08.2018
v0.4Tilføjet automatisk tildeling af “Højeste niveau” pr. indgreb + farvekodning af teksten efter dette. Tilføjet optælling af procedurer (Ikke koder) pr. niveau. Tilføjet fane “Oversigt” med samlet antal procedurer fra fra “Hoveduddannelse”. Tilføjet graf over operationers niveau over tid (nb. viser antal procedurer pr. niveau over tid, ikke antal koder som HU skemaet). Tilføjet ny fane “Om Operationslisten” med information om udvikler, bidragsydere og versions historik. Ændret tekst u. indgreb v. flere koder: “Udfyld manuelt ved flere koder (påvirker ikke optælling)”. Tilføjet automatisk guide til indastning af data ved markering af indtastningsfelter på første række.29.09.2018
v0.5Ændret optælling af operationer pr. niveau, således at rollen “Assistent” nu ikke medtages i optællingen til dannelse af graf på fanebladet “Oversigt”. Opdateret med “nye” og separate HU ark for hhv. “På”, “Over” og “Væsentligt Over” niveau samt “Oversigt” fra DSPR, der bruges ifm. HU ansøgning d. 12.12.2018. Disse ark er opsat til print, således at de kan være på 1 side hver. Tilføjet mørke kanter til fanerne. Tilføjet kode til automatisk hentning af “Navn”, “CPR”, “Stillingsnummer” og “Ansættelsesperiode” fra fanebladet “På” til “Over” og “Væsentligt Over”. Tilføjet fanebladet “Introduktion” med gældende oplysninger omkring HU arkene pr. 11/12/18. Fanebladet SKS_Data og kolonnerne O+P+Q fra fanebladet “Operationer” med optællinger af operationer pr. niveau er skjult.26.12.2018
v0.6Fejlrettelse, felterne KPJD42, KPJD45, KPJD99 talte fejlagtigt underkoder (A, B, C, D, E) med i deres rækker på fanebladet “Over”. Opdateret validation fremvisning på feltet H2 for kolonnen Operationskode, der vises ved første indtastning, der gør opmærksom på at der skal bruges STORE BOGSTAVER, da dette påvirker optællningen på de enkelte faneblade (På, Over og Væsentligt Over niveau). Opdateret validation beskrivelse af feltet B2 for kolonne dato, der gør opmærksom på indtastning af dato som enten DD/MM/ÅÅÅÅ eller DD-MM-ÅÅÅÅ, da brugere ellers taster DD.MM.ÅÅÅÅ hvilket volder problemer. Ligeledes klargjort mulighed for genvejstast Ctrl + “;” for automatisk indsættelse af dags dato.29.04.2020